ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
تلفن هاي تماس
 

معاونت دانشجويي

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

دکتر حميد طاهري

معاون دانشجويي

028-33901749

محمدرضا عباسي

کارشناس کميسيون موارد خاص

028-33901743

فاطمه بيگلري

کارشناس کميسيون موارد خاص

028-33901766

مرجان شفيعي راد

عامل مالي معاونت دانشجويي

028-33901742

اکبر صلاحي

تدارکات دانشجويي

028-33901740

امور دانشجويي

مهندس علي اسمعيل زادگان

مدير امور دانشجويي

028-33901751

زهرا سلطانشاه

مسئول دفتر مدير دانشجويي

و دبيرخانه معاونت دانشجويي

028-33901750

سکينه شمشادي

کارشناس امور دانشجويي

028-33901763

اداره تغذيه

مهندس رامين روشن پور

رييس اداره تغذيه

028-33901752

سکينه قنبري بوئيني

کارشناس اداره تغذيه

028-33901754

زهرا باد روح

کارشناس اداره تغذيه

028-33901755

مرجان قبادي

کارشناس ادره تغذيه

028-33901756

اداره رفاه

علي عباسي

رييس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

028-33901760

زهرا رضايي مياب

کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

028-33901759

ناهيد رجبي

کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

028-33901758

فهيمه جباريها

کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

02833901757

اداره تربيت بدني

دکتر عباس صادقي

مدير تربيت بدني

028-33901782

علي شهروان

معاون اداره تربيت بدني

028-33901767

محمد پور خليل

کارشناس اداره تربيت بدني

028-33901780

محمد عباسي

کارشناس امور ورزشي

028-33901768

ستاره اکبري

کارشناس اداره تربيت بدني

028-33901779

مژگان زرنگار

کارشناس اداره تربيت بدني

028-33901786

محمود حيدري

کارشناس تربيت بدني

028-33901781

ابوالفضل ثقفي

مسئول سالن ورزشي برادران

028-33901416

آمنه ابراهيمي

مسئول سالن ورزشي خواهران

028-33902219

مرکز مشاوره

دکتر عليرضا کاکاوند

مدير مرکز مشاوره

028-33901772

شهربانو فرجي اينانلو

کارشناس مرکز مشاوره

028-33901775

فاطمه علي محمدي

کارشناس مرکز مشاوره

028-33901783

زينب زراعت جو

کارشناس مرکز مشاوره

028-33901777

مرکز بهداشت

دکتر زهرا حاجي غلامي

سرپرست مرکز بهداشت

028-33902221

حسين يزدي

کارشناس و بهيار مرکز بهداشت

028-33902223

فاطمه مرادي

کارشناس مرکز بهداشت

028-33902222

اداره خوابگاه

فرهاد اکبري

رييس اداره خوابگاه

028-33902200

جواد نور محمدي

کارشناس اداره خوابگاه

028-33902202

سهيلا غياثوند

کمک کارشناس اداره خوابگاه

028-33902202

علي مرادي

مسئول تدارکات دانشجويي

028-33902201

خوابگاه امامي

حسن مراغه اي

028-33902255

خوابگاه ابوترابي

سعيد مالمير

028-33902247

خوابگاه شهيد بابايي

ميلاد نجاري

028-33902246

خوابگاه شهيد رجايي

حامد قافله باشي

028-33902243

خوابگاه علامه رفيعي

داوود گنج خانلو

028-33902242

خوابگاه کوثر

فروغ بدرلو

028-33902240

خوابگاه شهيد باهنر

زهرا حسيني طايفه

028-33902241

خوابگاه زينبيه

مريم سهرابي

028-33660727

خوابگاه معصوميه

معصومه سعيدي کمال

028-33665068

خوابگاه زيتون

رقيه رضايي

028-33696100

خوابگاه شهيد چمران

خليل عبدلي

028-33902245

 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۷/۱۲/۸
 
 
 
 
   

مهمترین پیوندها