ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
تماس با کارشناسان
 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

1

سکينه قنبري

متصدي امور دفتري و آمار

028-33901754

2

زهرا بادروح

متصدي اتوماسيون تغذيه

028-33901755

3

عباس کاظم لو

مسوول امور سلف سرويس ها

028-33901429

4

عليرضا بهروزي

ناظر اداره تغذيه

028-33901735

 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۲/۱۶
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها