ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
تماس با کارشناسان
 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

1

 

متصدي امور دفتري و آمار

028-33901754

2

زهرا بادروح

متصدي اتوماسيون تغذيه

028-33901755

3

مهدي ملازينل

کارشناس پشتيباني سامانه 

028-33901756

4

 

ناظر اداره تغذيه

028-33901735

 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۴۰۱/۱/۱۸
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها