ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
   
 
 
بخش مورد نظر : - انتخاب گروه : - از ماه :     
      تعداد خبرها : 55 مورد
 
 

 تغییر در برنامه غذایی

مشاهده : [ 45 بار ]

 هفته ملی جمعیت

مشاهده : [ 17 بار ]


 کارگاه آموزشی

مشاهده : [ 21 بار ]

 پیام آموزشی

مشاهده : [ 21 بار ]

 پوستر و پیام آموزشی

مشاهده : [ 18 بار ]

 فعال سازی کارت

مشاهده : [ 134 بار ]
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
   

مهمترین پیوندها