گواهي پزشکي

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند

 در ايام امتحانات جهت ويزيت و گواهي پزشکي حتما بايد به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه گردد. در غير اين صورت با هرگونه حذف پزشکي موافقت نمي گردد

آدرس مرکز بهداشت و درمان: مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه، جنب خوابگاه کوثر

   
فرستنده : اداره بهداشت و درمان
   
تعدادمشاهده : 694 بار
تاریخ ارسال : 23 دي سال 1396