فعاليت درمانگاه در ايام امتحانات

 

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند

درمانگاه دانشگاه در ايام امتحانات (شنبه 96/10/23 الي پنج شنبه 96/11/5) به مدت دو هفته 24 ساعته فعال مي باشد.

آدرس مرکز بهداشت و درمان: مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه، جنب خوابگاه کوثر 

علاوه بر اين  از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر پزشک و پرستار در سايت معاونت دانشجويي واقع در ساختمان آينده پژوهي جهت خدمات پزشکي و پرستاري حضور دارند.

   
فرستنده : اداره بهداشت و درمان
   
تعدادمشاهده : 533 بار
تاریخ ارسال : 23 دي سال 1396