تکميل پرسشنامه افکار سنجي دانشگاهيان

قابل توجه دانشگاهيان محترم

با عنايت به بارگذاري سامانه افکار سنجي دانشگاهيان توسط  معاونت  محترم فرهنگي دانشگاه، شايسته است کليه دانشگاهيان پس از مشاهده فايل پيوست و مراجعه به سايت مورد نظر، نسبت به تکميل پرسشنامه مذکور اقدام نمايند.

   
فرستنده : مديريت سيستم
   
تعدادمشاهده : 527 بار
تاریخ ارسال : 16 دي سال 1396