درخواست خوابگاه

 

اطلاعيه  در خواست خوابگاه

نيمسال دوم تحصيلي 1397 - 1396

کليه  دانشجويان  روزانه  متقاضي دريافت  خوابگاه  دولتي  براي نيمسال دوم تحصيلي  مي توانند  از   روز  شنبه  1396/10/23  لغايت    روز   پنجشنبه  1396/11/05    با  مراجعه   به  سامانه خدمات   الکترونيکي  معاونت   دانشجويي ( بوستان ) به         آدرس  www.stu.ikiu.ac.ir 

درخواست خود را به صورت اينترنتي ارسال نمايند .

لازم به ذکر است دانشجوياني که همراه فرمهاي ثبت نام مدارک خود را بصورت اينترنتي ارسال مي نمايند ، مي بايست اصل مدارک را نيزجهت مطابقت ، در تاريخ ذکر شده به اداره خوابگاهها تحويل دهند.

بديهي است که تاريخ مذکور قابل تمديد نمي باشد.

                                                                                 

                                                                                          اداره خوابگاه ها

                        

   
فرستنده : مديريت خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 2208 بار
تاریخ ارسال : 13 دي سال 1396