هزينه خوابگاه

قابل توجه ساکنين خوابگاه ها

با توجه به بخشنامه  صندوق رفاه دانشجويان ، کليه دانشجويان ساکن در خوابگاه مي بايست  تا پايان آذر ماه 1396 نسبت به پرداخت هزينه خوابگاه خود اقدام نمايند . بديهي است در غير اينصورت برابر قوانين و مقررات اقدام خواهد شد .

   
فرستنده : مديريت خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 1402 بار
تاریخ ارسال : 19 آذر سال 1396