هزينه خوابگاه

قابل توجه ساکنين خوابگاه ها

با توجه به بخشنامه  صندوق رفاه دانشجويان ، کليه دانشجويان ساکن در خوابگاه مي بايست  تا پايان ارديبهشت ماه 1397 نسبت به پرداخت هزينه خوابگاه خود اقدام نمايند . بديهي است در غير اينصورت برابر قوانين و مقررات اقدام خواهد شد .

   
فرستنده : مديريت خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 2093 بار
تاریخ ارسال : 27 فروردين سال 1397