اعلام نتايج خوابگاه هاي ارشد و دکتري ورودي 96

اسامي دانشجويان ارشد و دکتري متقاضي دريافت خوابگاه تا روز پنج شنبه مورخ 1396/7/5 در صفحه اصلي سايت دانشگاه نمايش داده مي شود.

 

   
فرستنده : مديريت خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 2111 بار
تاریخ ارسال : 5 مهر سال 1396