شناسايي قهرمانان ورزشي دانشجويي دانشگاه بين الملل امام خميني (ره) ورودي جديد

با سلام و خوش آمدگويي به جديد دانشجويان جديدالورود

از کليه دانشجويان فعال در عرصه ورزشي و داراي مدرارک قهرماني، مربيگري و داوري در رده هاي بين المللي و ملي و استاني مي باشند،دعوت مي شود  جهت همکاري و عضويت در تيمهاي ورزشي دانشگاه به منظور شرکت در مسابقات به اداره تربيت بدني دانشگاه واقع در ساختمان آينده پژوهي ، طبقه دوم مراجعه نمايند.
همچنين ساير علاقمندان به فعاليتهاي ورزشي رشته هاي مورد علاقه خود را در فرم پرسشنامه تربيت بدني اين سامانه (سامانه بوستان) تکميل نمايند.

   
فرستنده : اداره تربيت بدني
   
تعدادمشاهده : 1143 بار
تاریخ ارسال : 13 شهريور سال 1396