تمديد زمان درخواست خوابگاه

کليه دانشجويان ايراني متقاضي خوابگاه که به هر دليلي نتوانسته اند درخواست خوابگاه خود را ارسال نمايند مي توانند از تاريخ 1396/04/07 لغايت 1396/04/14 با مراجعه به سامانه بوستان درخواست خوابگاه خود را ثبت نمايند.

لازم به ذکر است که مهلت درخواست خوابگاه به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد و پس از اتمام تاريخ مذکور،ليست متقاضيان خوابگاه بسته خواهد شد.

   
فرستنده : مديريت خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 2674 بار
تاریخ ارسال : 10 تير سال 1396