ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي کميسيون موارد خاص
 

کميسيون موارد خاص دانشگاه

پرونده هاي قابل بررسي در شوراي بررسي موارد خاص بر حسب درخواست دانشجو و شرايط يا به کميسيون موارد خاص استاني و يا در کميسيون موارد خاص داخلي قابليت بررسي را دارند.

موارد خاص استاني

در استان کمک به دانشجويان مراکز آموزش عالي استاني و دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) که داراي شرايط خاصي مي‌باشند و بنا به مقررات آموزشي امکان ادامه تحصيل از ايشان سلب شده است، کميسيون بررسي موارد خاص استاني و دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) در هر ما ه يک نوبت و در بعضي از ماهها به صورت چند بار به صورت فوق‌العاده تشکيل و بر حسب مقررات و روال خاص درخواست دانشجويان واجد شرايط را پس از ارسال توسط دانشکده هاي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) و مووسسات تابعه در اين کميسيون بررسي و در صورت داشتن شرايط لازم قرصت ادامه تحصيل براي متقاضيان فراهم مي‌گردد.

مووسسات و مراکز آموزش عالي تابعه:

مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز

مووسسه آموزش عالي دهخدا

مووسسه آموزش عالي دارالفنون

مووسسه آموزش عالي پارسيان

مووسسه آموزش عالي غياث الدين جمشيد کاشاني

مووسسه آموزش عالي مولانا

مووسسه آموزش عالي سهروردي

مووسسه آموزش عالي ميرعماد

مووسسه آموزش عالي علامه قزويني

مووسسه آموزش عالي غزالي

مووسسه آموزش عالي کاسپين

مووسسه آموزش عالي بينش و دانش

مووسسه آموزش عالي کوثر

مووسسه آموزش عالي کار

مووسسه آموزش عالي علامه مجلسي

مووسسه آموزش عالي بصير آبيک

مووسسه آموزش عالي علامه رفيعي

مووسسه آموزش عالي رجا

مووسسه آموزش عالي آبا

مووسسه آموزش عالي تاکستان

مووسسه آموزش عالي اکباتان

مووسسه آموزش عالي اوج

در کميسيون موارد خاص استاني تمام درخواست دانشجويان که قابل بررسي در دانشکده يا مووسسه خود نمي‌باشد پس از درخواست دانشجو در مووسسه مربوطه و تشکيل پرونده و تاييد بالاترين مقام آموزشي مووسسه به کميسيون موارد خاص استان ارسال مي‌گردد و در دبيرخانه کميسيون کارشناس مربوطه پس از بررسي پرونده و متناسب با شرايط خاصي که دانشجو به صورت مکتوب و مستند ضميمه پرونده خود کرده به يکي از مراکز مشاوره يا بهداشت و درمان، شاهد و ايثارگر ارجاع داده و مراکز فوق وضعيت دانشجو را بررسي کرده و نظر کارشناسي خود را در ارتباط با شرايط خاصي که در روند تحصيلي دانشجو مؤثر بود و خللي در شرايط عادي تحصيلي دانشجويان  مشاهده به دبير کميسيون موارد خاص ارايه مي‌کند و کارشناس موارد خاص پرونده تحصيلي دانشجو را جهت طرح و بررسي در يکي از کميسيون موارد خاص دانشگاه يا استاني آماده مي‌کند و در جلسه‌ي وضعيت دانشجو شرح داده مي‌شود و اعضاي کميسيون براساس شرايط خاص دانشجو راي موافقت يا مخالفت صادر مي‌کنند و پرونده‌ها پس از طرح در جلسه و دريافت راي صورت جلسه‌ي شده و به مراکز آموزش عالي و مووسسات  مربوطه ارسال مي‌گردد.

مواردي که در کميسيون موارد خاص استاني قابل طرح مي‌باشد

 1. بازگشت به تحصيل دانشجويان در مقاطع کارداني، کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي و کارشناسي ارشد
 2. تمديد سنوات در تمام مقاطع (کارداني، کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي ارشد و دکترا)
 3. مرخصي بدون احتساب
 4. بازگشت به تحصيل در مورد دانشجوياني مه عدم مراجعه داشته اند
 5. معرفي به استاد
 6. انتقال و ميهماني دانشجويان مووسسات آموزش  عالي در مقاطع ارشد

روند طرح پرونده در کميسيون موارد خاص استاني براي دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

 

براي مشاهده روند طرح پرونده اينجا کليک نماييد.

 

موارد خاص داخلي  دانشگاه

تمام درخواستهاي دانشجوياني که بنا به مقررات آموزشي قادر به ادامه‌ي تحصيل نمي‌باشند و از نظر آيين نامه آموزشي محروم از تحصيل شناخته مي‌شوند در مواردذيل قابل طرح در کميسيون موارد خاص دانشگاه مي‌باشند

بازگشت به تحصيل در صورتي که دانشجو اخراج مشروطي مي‌باشد يا به صورت عدم مراجعه

 1. تمديد سنوات
 2. مرخصي بدون احتساب
 3. تغيير رشته
 4. انتقال و ميهماني در تمام مقاطع تحصيلي

نحوه ارجاع پرنده هاي کميسيون

مواردي که پس از طرح در کميسيون آموزش يا شوراي ت حصيلات تکميلي دانشگاه با امضا معاون آموزشي به کميسيون ارجاع داده مي‌شود و در اين روش اول دانشجو بايد در دانشکده درخواست بدهد و دانشکده

پس از بررسي آموزش کل با شوراي تحصيلات تکميلي ارسال مي‌کند و پيس از تکميل پرونده با نظر آموزشي به کميسيو.ن موارد خاص ارجاع داده مي‌‌شود.

جهت مشاهده روند طرح پرونده اينجا کليک نماييد.

2. تقاضاي دانشجوياني که به تشخيص رييس دانشگاه، معاون آموزشي يا معاون دانشجويي به کميسيون مواردخاص ارجاع داده مي‌شود.

جهت مشاهده روند طرح پرونده اينجا کليک نماييد.

 

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۲/۲
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها