ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
درباره معاونت دانشجويي
 

 

اين معاونت عهده دار سياستگذاري، برنامه ريزي و ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان است. معاونت دانشجويي از جمله حوزه هايي است که دانشجويان عزيز در طول دوران تحصيل خود در دانشگاه با آن به طور مستمر سروکار دارند. از آن جا که اصولا کليه امور مربوط به دانشجويان در حيطه وظايف اين معاونت است، آشنايي با قسمت هاي مختلف اين حوزه بسيار ضروري و مفيد به نظر مي رسد. معاونت مجموعاً داراي نه اداره و مرکز به شرح زير است که وظيفه تأمين نيازهاي رفاهي، ورزشي، بهداشتي درماني و مشاوره دانشجويي را به عهده دارد.

اداره امور تربيت بدني، مرکز بهداشت و درمان، مرکز مشاوره دانشجويي، اداره امور مالي و تدارکات دانشجويي، شوراي انضباطي، اداره کل امور دانشجويي که خود شامل اداره امور خوابگاه ها،اداره رفاه، خدمات دانشجويي و اداره تغذيه مي باشد.

وظايف و فعاليت ها

 • اسکان دانشجويان و پيگيري امورات مربوط به آن
 • طبخ و توزيع غذاي گرم بين دانشجويان
 • ارائه انواع وام هاي دانشجويي و وام قرض الحسنه دانشجويي
 • برگزاري برخي مراسم ها
 • رسيدگي به تخلفات دانشجويان
 • فعاليت هاي تربيت بدني
 • ارائه خدمات پزشکي و دندانپزشکي
 • ارائه خدمات روانپزشکي و مشاوره تحصيلي و خانوادگي
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱/۲۳
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها