ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
شرح وظايف کارشناس امور دانشجويي
 
 • بررسي و رسيدگي به تقاضاهاي مختلف دانشجويان وارايه‌ي نتايج به مسوول مربوطه
 • تهيه و تنظيم و پيگيري و نظارت بر حسن انجام قراردادهاي سرويس دانشجويي، بيمه حوادث دانشجويي
 • رسيدگي و نظارت بر حسن  انجام کار سرويس هاي اياب و ذهاب دانشجويان
 • تهيه و تنظيم پيش نويس مکاتبات درون و برون سازماني مرتبط با مديريت امور دانشجويي
 • شرکت مستمر در دوره‌هاي آموزشي ، عمومي و تخصصي ويژه کارمندان مرتبط با وظايف شغلي با هدف ارتقاء دانش و توانمندهاي فردي، شغلي و تخصصي
 • توانايي استفاده و بکارگيري از ابزارها و برنامه هاي کاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت  تهيه و  تدوين برنامه‌ها، فعاليت ها و گزارشات (بالاخص دروه هاي 7 گانه LCDL)
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱/۲۳
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها