ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
شرح وظايف معاون مدير امور دانشجويي
 
 1. تعامل و همکاري با مدير در جهت انجام بهتر برنامه ها و فعاليت هاي مرکز خدمات دانشجويي
 2. رسيدگي، پيگيري و انجام اقدامات مؤثر تا حصول نتيجه و ارايه‌ي گزارش انجام کار به مدير
 3. نظارت بر حسن انجام فعاليتها و اقدامات همکاران ت حت امر
 4. رسيدگي و پيگيري تقاضاهاي دانشجويي تا حصول نتيجه
 5. ارايه گزارشات مستند و مکتوب از اقدامات و عملکردها حسب درخواست مقام مافوق در بازده‌هاي زماني مختلف
 6. شرکت مستمر در دوره‌هاي آموزشي، عمومي و تخصصي ويژه مديران مرتبط با وظايف شغلي با هدف ارتقا دانش و توانمندي هاي فردي ، شغلي و تخصصي
 7. توانايي استفاده و بکارگيري از ابزارها و برنامه هاي کاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت  تهيه و  تدوين برنامه‌ها، فعاليت ها و گزارشات (بالاخص دروه هاي 7 گانه LCDL)
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱/۲۳
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها