ورود به سیستم برای دانشجویان والدین ورود به سیستم برای  ورود به سیستم برای کارکنان  راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
شرح وظايف مدير امور دانشجويي
 
 1. اداره و نظارت بر حسن اجراي کليه امور خدمات دانشجويي دانشگاه ، مطابق با مصوبات و آيين نامه‌هاي مربوطه
 2. احصاء ، بهبود و مديريت فرآيندهاي اجرايي  خدمات دانشجويي دانشگاه در زمينه هاي اسکان،  امور تغذيه،امور رفاهي، وام و....
 3. برنامه ريزي جهت  مديريت، بهبود مستمر و ارتقا بخشي به خدمات رفاهي، تغذيه، اسکان و وام دانشجويان
 4. زمينه سازي جهت مشارکت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي خدمات رفاهي
 5. بررسي نيازهاي پرسنلي، تدارکاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعکاس به مراجع ذيربط دانشگاه
 6. دريافت و انعکاس نظرات، انتقادات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسوول دانشگاه
 7. فراهم نمودن خوابگاه‌هاي خودگردان جهت دانشجويان شبانه و سنواتي و دانشجويان که فاقد امتياز لازم جهت سکونت در خوابگاه‌هاي دولتي مي‌باشند و نظارت مستمر بر عملکرد مسوولين اين خوابگاه‌ها.
 8. تعمير و تجهيز مستمر خوابگاه‌هاي دانشجويي براي ارتقاي کيفيت خدمات رفاهي
 9. برنامه‌ريزي ، نظارت و  ارزيابي بر ارايه‌ي تسهيلات اياب و ذهاب به دانشجويان و حسن انجام کار فعاليت مربوط
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱/۲۳
 
 
 
 
   

مهمترین پیوندها