ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
اسامي و شماره تماس خوابگاه ها
 

فهرست خوابگاه ها ،شماره تماس و آدرس

رديف

نام خوابگاه

آدرس

جنسيت

نام و نام خانوادگي مسئول خوابگاه

شماره تماس

ثابت

1

مرحوم ابوترابي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

آقاي فيض الهي

02833902247

2

شهيد بابايي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

آقاي نجاري

02833902246

3

شهيد امامي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

 

آقاي مراقي

02833902255

4

شهيد رجايي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

آقاي قافله باشي

02833902243

5

علامه رفيعي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

 

آقاي گونجي

02833902242

6

کوثر

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

خواهران

خانم بدرلو

02833902240

7

شهيد باهنر

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

خواهران

خانم حسيني طايفه

02833902241

8

زينبيه

خيابان نوروزيان نرسيده به کانال حکمت 30 پلاک 164

خواهران

خانم رضايي

02833660727

9

معصوميه

خيابان نوروزيان نرسيده به کانال حکمت 30 پلاک 161

خواهران

خانم سعيدي کمال

02833665068

10

زيتون

خيابان نوروزيان جنب شهرداري حکمت 70 پلاک 25

خواهران

خانم سهرابي

02833696100

11

شهيد چمران

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

متأهلي

خليل عبدلي

02833902245

 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۸/۹/۲
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها