ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
اسامي و شماره تماس خوابگاه ها
 

فهرست خوابگاه ها ،شماره تماس و آدرس

رديف

نام خوابگاه

آدرس

جنسيت

نام و نام خانوادگي مدير خوابگاه

شماره تماس

ثابت

1

مرحوم ابوترابي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

حسن مولايي

02833902247

2

شهيد بابايي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

ميلاد نجاري

02833902246

3

شهيد امامي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

علي حسامي

02833902255

4

شهيد رجايي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

سيد حامد قافله باشي

02833902243

5

علامه رفيعي

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

برادران

اسلام حسن پور

02833902242

6

کوثر

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

خواهران

فروغ بدرلو

02833902242

7

شهيد باهنر

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

خواهران

مرضيه پيکانفر

02833902241

8

زينبيه

خيابان نوروزيان نرسيده به کانال حکمت 30 پلاک 164

خواهران

زهرا حسيني

02833660727

9

معصوميه

خيابان نوروزيان نرسيده به کانال حکمت 30 پلاک 161

خواهران

معصومه سعيدي کمال

02833665068

10

زيتون

خيابان نوروزيان جنب شهرداري حکمت 70 پلاک 25

خواهران

اعظم زنگنه

02833696100

11

شهيد چمران

مجتمع خوابگاه هاي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

متأهلي

خليل عبدلي

02833902245

 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱۱/۱
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها