ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
برنامه مشاوران
 

ساعات حضور مشاورين مرکز

نام و نام خانوادگي

روزهاي حضور

ساعت حضور

دکتر محمد رضا جلالي

شنبه

13:30 الي 19

دکتر محمد زرگر

يک شنبه

16 ا لي 20

     

دکتر محمد رضا جلالي

يک شنبه

 

دکتر محمد زرگر

سه شنبه

16 الي 19

دکتر جواد احمدي

سه شنبه

16 الي 19

شهربانو فرجي اينانلو

تمام وقت

 

فاطمه علي محمدي

تمام وقت

 

اعظم زينلي

تمام وقت

 

 

ساعات حضورمشاورين خوابگاه

نام و نام خانوادگي

روزهاي حضور

ساعت حضور

خوابگاه

دکتر محمد زرگر

دوشنبه

16 الي 19

ابوترابي

خانم مريم شرفي

دوشنبه

8 الي 16/30

باهنر

خانم مريم شرفي

سه شنبه

8 الي 16/30

باهنر

 

 

 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱/۲۶
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها