ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
معرفي مرکز
 

 

بخش هاي فعال مرکز مشاوره:

1 -  بخش روانپزشکي :
 تشخيص و درمان مشکلات و اختلالات رواني مانند اختلال اضطرابي ، افسردگي، وسواس،  پرخاشگري درمان اعتياد  ودرمان دارويي اختلالات رواني
 2- بخش مشاوره و روان درماني:
مشاوره عاطفي و ارتباطي : در اين حيطه مراجعاني که به لحاظ دوري از خانواده دچار مشکل سازگاري شده اند يا در محيط خوابگاه دچار مشکلات بين فردي مي شوند تحت مشاوره قرار مي گيرند.
مشاوره روانشناختي:  در اين بخش نيز مراجعاني که دچار اختلالات و مشکلات روانشناختي از قبيل اضطراب، افسردگي، وسواس و ... شده اند توسط متخصصان روان درماني مي شوند.( بررسي وضعيت دانشجويان موارد خاص )
مشاوره خانوادگي:  به بررسي و مشاوره مشکلات ايجاد شده در چارچوب شبکه خانوادگي مي پردازد.
مشاوره ازدواج و زناشويي :  آموزش مهارتهاي پيش از ازدواج براي دانشجوياني که در آستانه ازدواج هستند و براي مشاوره به مرکز مراجعه مي کنند.
مشاوره تحصيلي :  مشاوره با دانشجوياني که به نحوي با مشکلات تحصيلي از جمله ناتواني يادگيري، افت تحصيلي، مشروطي و ... مواجه شده اند .

3-بخش مددکاري:
گسترش مددکاري اجتماعي براي ايجاد پل ارتباطي بين خانواده هاي دانشجويان مشکل دار با مرکز مشاوره ، بررسي وضعيت روانشناختي و اقتصادي دانشجويان و تشکيل پرونده مددکاري در خصوص تخفيف شهريه ، خوابگاه و تغذيه رايگان.
4- بخش پذيرش:
تشکيل پرونده روانشناختي براي کليه دانشجوياني که به مرکز  مشاوره  مراجعه مي کنند.
 

      مدير و کارشناسان:                        

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

دکتر عليرضا کاکاوند

مدير مرکز مشاوره

-

شهربانو فرجي اينانلو

کارشناس ارشد روان شناسي

33901775

فاطمه  علي‌محمدي

کارشناس ارشد مشاوره

33901424

اعظم زينلي

کارشناس مددکاري اجتماعي

33901777

 

 

 

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۶/۱/۱۵
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها